• Uncategorized

    Batu Hobon

    Batu Hobon Sebuah kisah misteri tentang kebera­daan sebuah batu besar berdiameter satu meter dengan tinggi sepinggang orang dewasa yang berada di kaki Gunung Pusuk Buhit, Kecamatan Sian­jurmula mula, Samosir. Namanya Batu Hobon, berada diketinggian 1.000 meter diatas permu­kaan laut dan…